Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách zpracování osobních údajů najdete všechny informace o tom, jak v Simone Perele ( v kamenných obchodech – Simone Perele a online – www.simoneperele.cz. – dále jen SP) získáváme, používáme a nakládáme s osobními údaji. Snažili jsme se vše popsat co nejjednodušeji. V případě, že budete chtít cokoli dalšího vědět, neváhejte nás kontaktovat na objednavky@simoneperele.cz.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Double MK CZ, s.r.o., se sídlem Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 04553730, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263507.

Co je to vlastně osobní údaj

Základem definice osobního údaje je fakt, že takový údaj umožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Typicky se jedná o kontaktní údaje jako je jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa atp.

Zákonná úprava ochrany osobních údajů

Je třeba zmínit, že vše kolem osobních údajů upravují zejména následující právní předpisy

 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č- 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Těmito předpisy v jejich nejnovějším znění se při naší činnosti bezvýhradně řídíme.

Získávání osobních údajů v SP

Osobní údaje získáváme v drtivé většině případů skrze webový formulář, který naše klientky vyplňují při zadání objednávky, při poskytnutí údajů na pokladně v obchodech pro získání kartičky vyzkoušené velikosti a v menší míře i sbíráním dat z tzv. „Cookies“ (více o „sušenkách“ najdete níže)

Proč sbíráme osobní údaje

Osobní údaje sbíráme přesně v souladu s účelem jejich poskytnutí. To znamená, že pokud získáme údaje při objednávce, tak je využíváme k vyřízení objednávky. Pokud je získáme v kamenných obchodech na pokladně, tak je využíváme k vytvoření zákaznického účtu a k poskytování služeb, které se zákaznickým účtem souvisí (umožnění přístupu k zákaznickému účtu ve webovém rozhraní, ke správě a vedení zákaznického účtu a k odesílání novinek týkajících se zboží, které jste nakoupili – odběr novinek je možné kdykoli zrušit kliknutím na odkaz na konci každého emailu.)

Jak dlouho je využíváme?

Osobní údaje využíváme výhradně po dobu nutnou k vyřízení objednávky tedy splnění smlouvy a poté pouze v případě, kdy jsme požádání o informace, změny nebo výmaz osobních údajů přímo majitelem osobního údaje. Výjimku v tomto tvoří emailová adresa, kterou využíváme ke komunikaci související s uzavřenou smlouvou. Ze zákona můžeme posílat informace týkající se předmětu smlouvy, která byla mezi námi a majitelem emailové adresy v minulosti uzavřena a to bez výslovného souhlasu. Naším zájmem samozřejmě není emailovou komunikací naše klienty obtěžovat, takže je možné kdykoli v patičce každého emailu komunikaci odmítnout a tím dostávání emailů zastavit. Existuje také možnost přihlásit se k odběru novinek i bez předchozího uzavření smlouvy. Pro tuto možnost platí souhlas se zpracováním osobních údajů dle našich obchodních podmínek.

PRÁVA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který obdržíme buď v návaznosti na souhlas s našimi obchodními podmínkami při uzavření smlouvy v obchodě nebo prostřednictvím našich webových stránek, případně souhlas při zápisu k odběru našich novinek, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám napsat email na objednavky@simoneperele.cz a nebo poslat dopis s vyjádřením vůle na sídlo jedné z našich firem. Odvolání souhlasu platí od doručení příslušného emailu nebo dopisu. Předchozí použití tím není dotčeno.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Na základě žádosti poskytneme každému veškeré informace, o zpracovávání jeho konkrétních údajů a to včetně jejich výpisu. Zároveň na žádost poskytneme i následující informace:

 • účel zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

3.3. Právo na opravu

Každý, jehož údaje dle předchozích podmínek zpracováváme má právo požadovat opravu nebo doplnění námi evidovaných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Každý má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Každý, jehož údaje dle předchozích podmínek zpracováváme má právo požadovat výmaz všech svých osobních údajů

 • pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány
 • jste odvolali souhlas se zpracováním;
 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Výjimku tvoří situace, kdy je SP podle jiných právních předpisů povinen údaje uchovávat. Typicky například údaje na faktuře, které musíme deset let archivovat pro účely finančního úřadu.

3.6. Právo na omezení zpracování

Každý, jehož údaje dle předchozích podmínek zpracováváme, má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popírá přesnost svých osobních údajů
 • je zpracování protiprávní a namísto výmazu žádá o omezení zpracování osobních údajů
 • osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale požaduje je pro určení, výkon či obhajobu právních nároků
 • položka seznamu vznese námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem, nebo ze zákonných důvodů. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda je SP povinen námitce vyhovět. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Každý, jehož údaje dle předchozích podmínek zpracováváme má právo na získání svých osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8. Jak svá práva uplatnit?

Výše zmíněná práva v souvislosti s osobními údaji lze uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. V případě nespokojenosti s uplatňováním práv prostřednictvím SP je možné se obrátit i na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Samozřejmě je možné se obrátit rovnou i na Úřad pro ochranu osobních údajů. údajů přímo. Pokud se bydliště stěžovatele, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, je možné se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Jak spravujeme a zpracováváme osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Osobní údaje spravujeme s co největší péčí a třetím stranám se dostanou do ruky pouze v nezbytně nutných případech. Jedná se především o naše partnery zpracovávající účetnictví nebo některé části našich marketingových kampaní. Kdo konkrétně z třetích osob údaje zpracovává, rádi sdělíme na základě dotazu. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.2. Komu předáváme osobní údaje?

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

SOUBORY COOKIES

5.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. V případě zablokování Cookies se může stát, že naše webová prezentace nebude fungovat dle očekávání.

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující: cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé; nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje; výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní; cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies; funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů; cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

5.3. Používané služby společnosti Google

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 22. 5. 2018

Bezpečná platba
Kamenné predajne
Vrátenie do 14 dní
Sme tu pre vás od 9 do 19 hod.
Prihlásenie sa k odberu newslettera
×
Odoberajte newsletter a my Vám dáme rovnou zľavu 5% na všetky Vaše ďalšie nákupy. Budete mať vždy prehľad o novinkách a akciách v našich butikoch i eshopu. Newslettery zasielame len 2x za mesiac, aby sme Vás inšpirovali a potešili krásnym bielizňou, nie zahltili.
Blahoželáme, získavate zľavu
5% na všetky svoje budúce nákupy!
Zľava platí tiež na Vaše nákupy v našich predajniach.
Dárkový poukaz do Simone Pérèle
×
Objednejte dárkový poukaz Simone Pérèle a darujte tak krásu francouzské krajky, ženskost, eleganci dokonalého prádla, které padne každé postavě!
E-mail na Vás
Telefon na Vás
Částka poukazu
Stisknutím tlačítka objednat vyjadřujete souhlas s našimi obchodními podmínkami. Obratem Vám sestavíme objednávku a do e-mailu rovnou zašleme dárkový poukaz. Ten lze uplatnit ihned v e-shopu a nebo jej můžete uplatnit v našich prodejnách. Platnost poukazu je 6 měsíců.